Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

podkrawatem
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viaSmerfMaruda SmerfMaruda
podkrawatem
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
podkrawatem
2559 f6fe 500
Reposted frommuszynka muszynka viaSmerfMaruda SmerfMaruda
podkrawatem

- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko...

— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
podkrawatem
2182 fe1a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
podkrawatem
podkrawatem
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
podkrawatem
podkrawatem
Ta cisza zabija, odezwij się do mnie. Bo chcę Cię mieć na codzień
— a nie budować ze wspomnień..
podkrawatem
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viaasylopath asylopath
podkrawatem
nic tak nie upiększa mężczyzny,  jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromhole-love hole-love viaasylopath asylopath
podkrawatem
6526 b8ab 500
Reposted frommhsa mhsa viaasylopath asylopath
podkrawatem
podkrawatem
5776 6e6a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasylopath asylopath
podkrawatem
5132 093e
podkrawatem
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaasylopath asylopath
podkrawatem
Drażni nas u innych to, czego nie akceptujemy u siebie
— Katarzyna Grochola - A nie mówiłam!
Reposted frompuella13 puella13 viaasylopath asylopath
podkrawatem
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaasylopath asylopath
podkrawatem
0586 fe90 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaasylopath asylopath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl