Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

podkrawatem
3333 d8ec
Reposted frommondkroete mondkroete viacoffeebitch coffeebitch
podkrawatem
3848 3d77
Reposted fromfungi fungi viacoffeebitch coffeebitch
5228 f8ef
7050 5097
Reposted frombitner bitner viacoffeebitch coffeebitch
podkrawatem
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacoffeebitch coffeebitch
podkrawatem
podkrawatem
9498 1d46
podkrawatem
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
podkrawatem
2236 97dd
podkrawatem
Reposted fromtfu tfu vialovely-wildness lovely-wildness
podkrawatem
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M vialovely-wildness lovely-wildness
podkrawatem
miłość co to takiego
kochanie
miłość co to takiego
zapomniałem
— happysad 'czwarty dzień'
podkrawatem

Nie trafiła mi się nigdy
Śliwka bez pestki 
Ale człowieka
Bez serca
Spotkałem

- Adam Ziemianin

  podkrawatem
  Bo Ty tak pięknie pachniesz
  Kiedy przechodzisz pod oknem
  Śmiejesz się w głos
  Nie obchodzi Cię to
  Czy ustoję czy upadnę.

  Ile Cię trzeba dotknąć razy żeby się człowiek poparzył?
  Ale tak żeby już więcej ani razu
  Żeby już więcej za nic
  Żeby już więcej nie miał odwagi
  No ile razy?!
  — happysad - Długa droga w dół
  Reposted frommonstrum monstrum vialovely-wildness lovely-wildness
  podkrawatem
  podkrawatem
  6786 9cb1
  Zaczęło się
  Reposted frompolandia polandia vialovely-wildness lovely-wildness
  podkrawatem

  February 20 2017

  podkrawatem
  6322 0498
  podkrawatem
  9232 e465
  Reposted fromkjuik kjuik viaasylopath asylopath
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl